Gå til sidens hovedinnhold

Vil bygge "miljøby" ved nyskolen på Mære

Det er for tiden stor aktivitet rundt Mærehallen, med bygging av ny skole og barnehage. Samtidig planlegger Byggmester Binde og grunneier Stig Rønning et nytt boligprosjekt like i nærheten - nærmere bestemt i skråningen overfor fotballbanen på Mære. Prosjektet har fått navnet «Miljøbyen Mære».

– Det er en videreføring av prinsippene vi har jobbet etter med utbyggingen av Vassinghaugen i Stod. Det handler om energieffektive løsninger, og miljøvennlige materialvalg, blant annet, forteller Jørgen Binde.

I den foreløpige skissen som er laget av prosjektet er det lagt inn inntil 40 boenheter.

– Vi ser for oss at det går an å bygge en kombinasjon av leiligheter, rekkehus og eneboliger. Samtidig vil vi i det videre arbeidet jobbe sammen med Bolyst-gjengen på Mære for å kartlegge hva slags type boliger det er mest interesse og behov for, sier Binde.

Han forteller at de har et tiårsperspektiv på prosjektet.

– Det vil nok ta et års tid før vi har reguleringsplaner og prospekter klare, men vi håper å kunne starte bygging i 2022. Veien er allerede kommet på plass i forbindelse med bygging av skole/barnehage, og området ble avsatt til boligformål så langt tilbake som i 2009, så reguleringen skal gå greit, sier Binde.

Kommentarer til denne saken