Vil at kinoen i det nye kulturhuset skal styres fra Trondheim

Kultursjefen foreslår at Trondheim Kino tar over driften av de fire nye kinosalene i Prosjekt Jakob.