Mange har gledet seg over de mange trefigurene på veg oppover til Oftenåsen. Nå er trekunstnerne i ferd med å avslutte produksjonen sin fordi verkstedet skal rives.

Joar Kløvjan er en av kunstnerne som i vinter har laget tre flotte trefigurer, vikingen Hårek og gudene Odin og Balder. Men hvor skulle de plasseres?

Etter forslag fra Maiken Lien Jørgensen på Egge Museum ble tilbudet gitt til Vikingen barnehage. Der var gleden stor da de fikk vite om saken. Hver figur veier mellom 50 og 100 kilo, så det var ikke bare bare å flytte gubbene. Med god hjelp fra Felix og Gunnar i Eggevisjon ble Hårek, Balder og Odin geleidet på plass i Vikingen barnehage denne uka.

Offisiell overrekkelse ble foretatt av Asbjørn Mathisen på vegne av Oftenåsens Venner.