– Vi opplever kommentarer på kropp, utseende og seksuell legning

Det er noen av tilbakemeldingene fra ungdommene som er invitert med til å forme framtidens Steinkjer.