(Trønderdebatt)

Jeg er Rødt Steinkjer sin ordførerkandidat og kan på vegne av lokallaget ikke love støtte til andre partiers ordførerkandidater. Det vi derimot kan love er at de utfordringene Steinkjer står overfor ikke løses med mer borgerlig som New Public Management, privatisering av offentlig velferd, nedbygging av dyrkajord, nedleggelse av skoler og bosentre, og generelle ostehøvelkutt.

Vi har i løpet av fire år nå vist at vi kan samarbeide med de fleste partier i enkeltsaker der vi er enige. Der vi til nå har markert oss som en tydelig opposisjon og ei «farskåt» vaktbikkje på venstresiden, vil vi nå være mer villige til å jobbe for å få til kompromissløsninger uten å miste vår identitet. Vi går til valg på vår politikk, ikke for posisjoner og makt i lukkede rom. Prinsippet om større åpenhet er ufravikelig.

Samtidig er det slik at de som står vår politikk nærmest er de andre partiene rundt oss på venstresiden. For å lykkes med kampen mot forskjells-Steinkjer, er det naturlig at det er de vi vil inngå en samarbeidsavtale eller budsjettsamarbeid med dersom det skulle være aktuelt. Men det fordrer vilje til å inngå kompromisser også hos dem. Som å prioritere økt grunnbemanning og flere heltidsstillinger foran prestisjeprosjekter, at de som har minst skal løftes, være villige til mer demokrati og økt åpenhet og at skoler og bosentre ikke legges ned.

Vi hører stadig at det politiske klimaet på Steinkjer har blitt så tøft og at det mellom linjene er å forstå som at det vår feil. Vi kan ærlig innrømme at vi er tøffe i trynet som er kritiske til hvordan makta på Steinkjer forvaltes. Vår metode forutsetter politisk press utenfra ved å bruke sosiale medier og løfte ulike grasrotaksjoner.

Men det betyr ikke at vi er uregjerlige og vanskelige å samarbeide med. Og det tøffere politisk klimaet skyldes heller hvordan den politiske posisjonen utøver makta si med sterk jernhånd og usynliggjøring av meningsmotstandere.

Om vi skulle gjøre et sterkt valgt, takket være din stemme, så er det ikke automatisk slik at da ordner alt seg. For å lykkes, å komme en vei, er vi avhengige av at dere aksjonister, innbyggere, varslere, organisasjoner, enkeltmennesker, miljøbevegelsen, fagbevegelsen og bolystgruppene i alle skolekretser fortsetter å kjempe for det som er viktig for dere.

Og vi vil alltid kjempe mot forskjells-Steinkjer, for kommunens tjenestetilbud og det å ta demokratiet tilbake til folk.