Øystein Bjørnes og Høyre gikk hver sin vei i januar i fjor, etter en intern strid om ulike politiske veivalg. Nå er han på vei ut av kommunepolitikken.

– Jeg kommer ikke til å stille til valg til neste kommunevalg. Jeg har vært med i åtte år, og har i løpet av den tiden fått to barn. Og når jeg i tillegg driver egen bedrift, har jeg kommet til den konklusjonen at jeg ikke får tid til å bli med videre. I tillegg har vi hatt noen indre stridigheter i Høyre, som også er en del av dette, sier varaordføreren til Steinkjer-Avisa.

– Mer kvalitet i skolen

Før han gir seg skal han være med å banke «Steinkjer 2025». Bjørnes mener kvaliteten i skolen må få større prioritet enn strukturspørsmålet.

Selv om han ikke ble med på forslaget fra Sp og V, er han imponert over prosessen som Senterpartiet gjorde etter at kommunedirektørens forslag ble presentert fredag 17. juni.

– Det ble gjort en omfattende prosess før forslaget til Senterpartiet og Venstre ble presentert. De hadde en bred tilnærming og snakket med mange, også meg, før de kom fram til sine forslag. Hovedårsaken til at jeg ikke ville bli med på det koalisjonen foreslo, var at jeg mener det var basert på for lite kunnskapsgrunnlag. Det må være med når slike viktige strategier skal vedtas, mener Bjørnes.

Han mener fokuset må ligger mer på kvaliteten i skolen, fremfor hvor skolen ligger. Han er også veldig opptatt på at det er økonomisk kontroll, før det blir gjort noen vedtak.

– Jeg føler at det var en mangel på fokus på hva som skal være innholdet i skolene. Det ble snakket mye om at skolene er limet i bygda. Jeg har flere ganger sagt og ment at vi først og fremst må se på kvaliteten i skolen. Dersom en strukturendring fører til bedre kvalitet, er det bra. Læringsmiljø og kvalitet må komme foran struktur og limet i bygda. Struktur i seg selv bør derfor ikke begrunnes utelukkende av økonomi, mener Øystein Bjørnes.

Tror mange vil svare

Han viser til prosjektet «Leve hele livet», hvor eldres situasjon ble løftet fram, for å gjøre det best mulig for den gruppen.

– Jeg savner tilsvarende for elevene. Hva er det beste for skoleeleven? Det bekymrer meg at det ikke kommer bedre fram i forslagene. Når vi skal beslutte må eleven være i sentrum. Jeg vil utfordre kommunedirektøren på hva konsekvensene blir hvis vi ikke gjør endringer. Hva skjer med de kommunale tjenestene da? Hva skjer med miljøterapeuten? Hva skjer med aktivørene? Alt henger sammen, sier varaordføreren.

Han tror mange vil benytte sjansen til å svare på høringen, når den blir lagt ut.

– Jeg håper det er mange som sier noe om at kvaliteten i skolen er det viktigste. Selv om skolen er limet i bygda, må elevens læring komme først. Da kan struktur bli en av tiltakene for å bedre kvaliteten, sier Øystein Bjørnes.