(Trønderdebatt)

Valgkampen har gitt Legeforeningen høye forventninger til den nye regjeringen. En av de viktigste helsesakene regjeringen må løse er å skaffe folk fastlege.

134 000 nordmenn er nå uten fastlege. 210 000 står på venteliste for å bytte lege. Alle innbyggerne har rett til en fast lege, og de har rett til å bytte lege to ganger pr år. Det er kommunene som har ansvar for at du får dette tilbudet. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har sagt at staten må på banen for å hjelpe kommunene.

Det er fastlegekrise i hele landet. Forrige regjering har laget en handlingsplan og forpliktet seg til å øke bevilgningene med 1,6 mrd over fire år. Legeforeningen er klar på at behovet for midler er minst tre ganger høyere.

Ap og Sp har vært svært kritiske til handlingsplanen. De har sagt at regjeringen må bevilge mer penger. I Dagens Medisin 21. oktober sier helseminister Ingvild Kjerkol at å redde fastlegeordningen er hennes første prioritet som statsråd, men hun nevnte ikke konkrete tiltak. Hun vet imidlertid hva som må til. Det er mer penger og flere leger. Fastlegene utfører mange flere oppgaver enn før, uten at det har fulgt penger med. Gjennomsnittlig arbeidstid på 56 timer pr uke er for mye. Arbeidstiden må ned for at legene skal klare å holde ut i jobben. Det må regjeringen løse.

Helseminister Kjerkol har i valgkampen lovet at basistilskuddet skal økes drastisk, og i intervju med Tønsbergs blad sa hun at basistilskuddet bør dobles eller tredobles. I sine alternative budsjett i opposisjon har Ap og Sp bevilget om lag 350 millioner kroner mer enn forrige regjering til fastlegeordningen. Hva er realiteten nå, når partiene sitter med makten og ansvaret? Fasiten fikk vi av finansminister Vedum i dag. Regjeringen bevilger nøyaktig like mye penger som det allerede lå i handlingsplanen for fastlegeordningen, altså 400 millioner kroner for neste år. Ikke en krone mer. De 100 millionene som kom i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet skal gå til spesialisering og legevakt. Altså ingen økning av basistilskuddet, det til tross for at helseministeren så tydelig har sagt at hun vil prioritere det tidligere.

En god og stabil fastlegetjeneste er svært viktig for folk. Fastlegene gir høykompetent helsehjelp, med høy kapasitet og god tilgjengelighet for alle, uavhengig av sosioøkonomisk status. I hele landet. En stabil og god fastlege gir pasientene bedre helse. Dødeligheten går ned når legen og pasienten har kjent hverandre lenge. Pasientene er mer fornøyde, de følger i større grad gode råd og trenger mindre tjenester fra sykehus. Selv om medisinen stadig gjør teknologiske fremskritt, så er relasjonen mellom pasient og lege svært viktig, både for tilfredshet og helsemessige resultater.

En god og stabil fastlegetjeneste er svært viktig også for resten av helsetjenesten; både sykehusene og kommunene. Det er effektiv bruk av helsekronene. Etter hvert som vi blir flere eldre må helsetjenestene være effektive, med høy kvalitet. Fastlegene leverer på dette.

Dette vet både helseminister, kommunalminister og finansminister. Hvorfor følger de ikke opp sine valgløfter nå som velgerne har gitt dem muligheten? Regningen skyves tilbake på kommunene. Problemene skyves over på pasientene - som ikke får den hjelpen de trenger. Og legene – de mister håpet.

Vi vil fortsatt gi helsehjelp nært folk i hele landet. Regjeringen må gjøre det mulig.