Utvikler ny plan for Vårtun

Steinkjerbygg har utarbeidet en mulighetsstudie for Vårtun. Nå starter detaljplanleggingen.

Steinkjerbygg har utarbeidet en mulighetsstudie for Vårtun. Nå starter detaljplanleggingen. Foto:

Nå starter planarbeidet på Vårtun som skal resultere i 16 boliger i regi av Steinkjerbygg.

DEL

STEINKJER: Lyngstad Arkitekter AS har på vegne av oppdragsgiver Steinkjerhus AS, som er en del av Steinkjerbygg KF, fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for nytt boligprosjekt på tomta til den tidligere barnehagen på Vårtun.

Det skriver Steinkjer kommune på sine nettsider.

Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av inntil fire firemannsboliger med totalt 16 boenheter. Det aktuelle området skal brukes til boligbebyggelse, uteoppholdsareal, lekeplass, veg og turveg.

Tema som vurderes som særlig viktige i det videre planarbeidet er grunnforhold, overvannsproblematikk, kapasitet skole og barnehage, samt forhold til de nærliggende friområdene.

Kartet viser tomta som nå skal reguleres til boligformål.

Kartet viser tomta som nå skal reguleres til boligformål. Foto:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken