Jeg er svært spent på årets jordbruksoppgjør, på statens tilbud som kommer torsdag, og på kompensasjon for økte utgifter.

På gårdsplassen her på Klæbu står kunstgjødselen for kommende vekstsesong. For oss, med et lite areal, utgjør dette ca 40.000-45.000 kr. i økte kostnader. Vi kan ikke selv øke prisene på lammekjøttet vi selger, så inntektene blir ikke større uten videre.

Det vil si at uten kompensasjon fra staten må John (ektefelle, red.anm.) arbeide over 100 timer ekstra utenom gården for å betale de økte kostnadene på kunstgjødselregninga. De 100 timene vil si ca. 2,5 arbeidsuke, kanskje den sommerferien han kunne tatt fra jobben utenom gården. Den ferien som trengs for å kunne ha tilsyn på beite oppi fjellet, ordne gjerder, presse ball, vaske fjøs, male ferdig fjøsveggen, trene border collien, se til sauene på hjemmebeitet, jage tilbake sauer som "besøker" naboen...

Jeg er spent på hva staten vil kompensere. Jeg håper det beste.

PS: Akkurat nå er han i fjøset og tar imot lam. På et tidspunkt de fleste sover...