Utbygging skaper utfordringer i skolehverdagen – nå tas det grep

De venter på noe bra. Men bygging av nytt oppvekstsenter på Mære skaper noen utfordringer for både ansatte, elever og foreldre. Nå tar skolen og foreldrene grep.