I fylkestinget er det mange saker som angår oss unge som vi ikke har mulighet til gi vårt perspektiv på sakene, noe som gjør at vi ikke får frem de unges stemme i Trøndelag

Demokratiet

I Trøndelag bor det 32 000 ungdommer mellom 13 og 19. Hver og en av disse ungdommene lever sine egne liv med interesser og engasjement. Vi i Ungdommens Fylkesutvalg representerer disse ungdommene. Det er ikke en lett jobb når vi ikke blir sett og hørt av fylkestinget. Fylkestingets politikere tror kanskje de alltid vet hva vi ungdom mener og føler, men sannheten er at det ikke vet det når de ikke vil høre på oss! Det er vi som går på skolen, det er vi som tar bussen og det er vi som lever våre liv i parallell. Vi representerer 32 000 ungdommer, men med det systemet vi har i dag blir de ikke hørt godt nok. 32 000 ungdommer med liv, engasjement og drømmer, men ingen stemme.

Lovfestet

I 2018 ble det lovfestet at alle kommuner og fylkeskommuner i Norge skal ha et medvirkningsprogram for unge, som skal representere ungdommer i alderen 13 til 19 år. Et organ som skal kunne få frem ungdommer sin stemme enda bedre i saker på fylkestinget og i kommunestyret.

Dessverre er ikke lovfestet at medvirkningsorgan for ungdom skal få ha møte- og talerett i kommunestyre eller fylkestinget. Og det fører til at organene ikke får tale i de viktigste sakene som angår oss ungdom.

Vi som unge har et helt unikt perspektiv til forskjell fra eldre i politikken. Vi vet hva de unge vil ha, ikke bare fordi vi representerer Trøndelags ungdom, men vi er Trøndelags ungdom.

Det er en grunn til at Ungdommens Fylkesutvalg eksisterer; for at vi skal bli sett, hørt, og fremheve synspunkter som angår oss ungdom; for at vi skal komme til dere voksne med innputt for å få en bedre samkjøring mellom de unges synspunkter til dere voksne.

Se til Nordland og Agder

Vi ser en positiv og bra fremgang i Nordland og i Agder etter de fikk møte- og talerett i fylkestinget. De ble bedre sett og hørt, og ikke minst får bidra i deres fylke å representere unges stemme på en helt annen måte. En måte som fører til at det skjer en større forskjell og får frem unges synspunkter og ønsker.

Jeg tror og vet det kommer til å ha minst like bra effekt hvis vi i UFU Trøndelag får det. Det kommer til å styrke demokratiet enda mere en noen sinne og gjøre ungdommen enda sterkere og engasjert. Det kommer også til å føre til at politikerne vil får opp synet for oss unge og virkelig se at vi brenner for noe.