Ungdom i Steinkjer springer for å skaffe penger til årets store TV-aksjon

Årets TV-aksjon engasjerer både ung og gammel.