Ukens leder: Det må gå an å ha flere tanker i hodet samtidig