I løpet av mellomjula var det mer enn 300 lesere som la en svarkupong på Ukas nøtter i Steinkjer-Avisas postkasse eller sendte en mail med løsningsord.
- Det er noen som sender svarkupongen eller løsningsordet i posten også, men det er ikke så mange lenger, forteller Gerd Barkhald i Steinkjer-Avisa. Hun sier mange av avisas trofaste lesere, er like trofaste til å levere svarkupong.

- Det er mange kjente ansikter å se, ja. De fleste putter svarkupongen i postkassa vi har ved inngangsdøra, men så er det også noen som vil levere den direkte. I disse koronatider har ikke det alltid vært så lett, da redaksjonen delvis har vært stengt, sier Gerd Barkhald, som i flere ti-år har sørget for at Steinkjer-Avisa ukentlig har to sider med ordeksperiment, kryssord og KA og KOR. Ka og kor, er bilder av et eller annet, og et sted. De siste årene har det også vært en ukentlig quiz.
- I juleavisa var det enda mer å bryne seg på, slik det bruker å være. Da hadde vi hele åtte sider med ulike nøtter, quiz, kryssord og Steinkjer-Avisas egen julereise.