– Som fylkeskommune har vi et stort ansvar både for de som benytter tjenestene og våre egne ansatte.

Det forteller fylkesdirektør, Carl-Jakob Midttun da Trøndelag ble sertifisert som en trafikksikker fylkeskommune av Trygg Trafikk tidligere denne uken. 

Trafikksikker fylkeskommune er en godkjenningsordning for virksomheter som arbeider helhetlig med trafikksikkerhet. 

Skulle gjerne hatt flere inspektører på dagens kontroll: – Det var en del som slapp unna

Fylket eier og driver 6000 kilometer med fylkesvei. I fjor omkom 87 personer i veitrafikken i Norge, noe som ifølge fylkeskommunen selv er det laveste antallet i landet noen sinne. Foreløpig har 26 omkommet i trafikken så langt i år, det er hele ti flere enn hva antallet var på samme tidspunkt i fjor. En person er omkommet i trafikkulykker i Trøndelag i år.

– Det er heldigvis langt færre som blir skadd og omkommer på veiene i dag enn for få år siden, men vi jobber ut fra nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier Midttun.