2022 er Frivillighetens år. Norges frivilligsentraler inviterer i samarbeid med en rekke andre organisasjoner, til en sykkeltur gjennom hele landet. Sammen skal det sykles for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn. Hovedmålet med «Sykkelturen 2022» er å sette lys på verdien av å føle seg til nytte i samfunnet, og oppleve gode relasjoner i hverdagen. Turen startet på Nordkapp 21. mai og kommer til Arendalsuka 15. august 2022.

– Selvfølgelig er vi med på dette, sier de ivrige elsyklistene Trond Rennan (74) og Steinar Hatlinghus (76).

Tirsdag formiddag hadde de Sissel Almlid og leder Grete Folden i Beitstad Frivilligsentral i passasjersetet i elsyklene som er med hele turen landet rundt. Karin Silset tok plass på den tredje sykkelen. Med seg hadde de også tre syklister fra Inn-Trøndelag Parkinsonforening.

– Turen her fra Melland til Vellamelen blir nesten som en sprint for meg. I går var jeg på tur helt opp i Stod for å besøke en kamerat. Det som er uvant med denne sykkelen er at det er plass til to passasjerer foran, sier Rennan.

– Eldresenteret i Vellamelen har en slik sykkel. Før pandemien var det titt og ofte at jeg tok en tur med noen av beboerne i passasjersetet. Dessverre får vi ikke gjort det nå, siden sykkelen ikke er i stand, sier Hatlinghus.

Sykkelturen til bosenteret i Vellamelen gikk som planlagt. Der ble syklistene møtt av barnehagebarn og tente griller.

I morgen er «Sykkelturen 2022» på plass i Inderøy – og setter kurs mot Stjørdal.