Steinkjer kommune opplyser på sin hjemmeside Enhet Rønninggården nå søker støttekontakter til flere av sine brukere. De er særlig på utkikk etter en voksen, fransktalende støttekontakt, men alle som ønsker en meningsfull ekstrajobb er velkommen til å ta kontakt.

Du trenger ingen spesiell utdanning for å bli støttekontakt, men det legges vekt på personlig egnethet, interesse for mennesker og respekt for andre. I tillegg vil interesse og erfaring med kultur- og fritidsaktiviteter ha betydning. Vi søker fortrinnsvis personer fra 18 år og oppover, som ønsker å hjelpe andre med meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter.

Støttekontaktordningen skal bidra til at brukeren får mulighet til å delta på ulike aktiviteter. At brukeren i større grad kommer seg ut, og får gode opplevelser med aktiviteter som han eller hun ønsker.

Alle støttekontakter i enheten vil få tips og hjelp om brukerens interesser, og tips om aktuelle aktiviteter ved behov. Støttekontaktene skal for øvrig i samarbeid med den aktuelle brukeren komme frem til aktiviteter den enkelte ønsker å delta på.

Støttekontaktene skriver oppdragsavtale med enheten, og lønnes for tiden med 150,- pr.time.