Da kommunen la annonsen ut på sin Facebook-side kom det flere kommentarer.

Blant annet var en kommentar slik: «Jeg mener alle som ønsker en 100 % stilling skulle hatt krav på det! Dette er to stillinger, ikke tre! Hvor lenge skal vi godta at kommunen gjør slik? Huff»

Les også

Leder: Deltidsrester

43 i turnus

Hos Sentrum hjemmetjeneste er det 43 ansatte som går i turnus.

– Før vi gikk ut med denne stillingsannonsen har vi hatt drøftinger internt hvor de tillitsvalgte har vært med. Dette er noe vi alltid gjør, sier enhetsleder Ingrid Wæhre.

Ny turnus

28. februar i år gikk enheten over til en ny turnus. Mange ansatte fikk da større stillingsprosenter.

– Målet vårt er at flest mulig skal ha heltidsstilling. Før vi endret turnusen i februar, var den laveste stillingsprosenten på 28 prosent som helsefagarbeider og det var flere 50-prosent stillinger. Nå er den laveste stillingen for helsefagarbeider 60 prosent. Det drøftes med tillitsvalgte før eventuelt utlysning, om det er deltidsansatte som ønsker økt stilling. Med den nye turnusen tidligere i år har vi fått til seks nye heltidsstillinger og det var 14 ansatte som fikk større stilling. Vi tilstreber heltidsstillinger og å finne handlingsrommet samtidig som vi også har en ramme og et budsjett vi må holde oss innenfor, sier Wæhre.

Med ansatte på jobb hele døgnet, hele året, er det en stor kabal Wæhre må få til å gå opp.

– Når det gjøres endringer og vi søker etter nye ansatte, drøftes det først med tillitsvalgte. Enheten har også ansatte som ikke ønsker økt stilling. For å kunne gi de tjenestene brukerne våre har i rett tidsrom med den rammen vi har, søker vi derfor etter ansatte i disse stillingsstørrelsene, sier Wæhre.

Steinkjer-Avisa har ikke fått svar fra tillitsvalgte.

Les også

Åge, Ruth, Gunnhild og kidsa slang seg mellom tretoppene: – Jeg skulle ikke opp!