Regjeringen, med statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol i spissen, presenterte klokka 19 i kveld endringene i koronatiltakene.

Det var varslet større lettelser, og statsministeren innledet med å si at vi nå er over i en ny periode av pandemien.

- Vi skal ikke slå ned smitten, men bremse spredningen for at ikke for mange blir syke samtidig. Vi kan leve mye mer normalt, men fortsatt med noen begrensninger. Pandemien er ikke over, men vi kan nå åpne opp mye, sa Støre.

Dette er endringene

- Alle antallsbegrensninger fjernes, men det stilles krav til smittevernfaglig drift.

- Krav om hjemmekontor fjernes, det blir nå opp til den enkelte arbeidsgiver å vurdere behovet for å unngå at for mange blir syke samtidig.

- Karantenekravet fjernes, men smittede må i isolasjon. Isolasjonstiden reduseres fra seks til fire dager. Husstandsmedlemmer av smittede anbefales å teste seg i fem dager etter siste kontakt.

- Kun personer med symptomer skal nå teste seg. Kravet om testing på grensen fjernes også.

- Fritidsaktiviteter kan nå gå som normalt.

- Skjenkerestriksjonene oppheves.

- Begrensninger på antall på besøk i hjemmet fjernes.

- Den enkelte må ta mer ansvar for å begrense smitte.

Det generelle rådet om å holde en meters avstand opprettholdes, men det gjøres unntak for skoler, høyere utdanning og arrangementer med faste tilviste plasser.

- Vi går nå fra en rekke regler, til avstand, munnbind og sunn fornuft som hovedregel, sa helseministeren.

Endringene gjelder fra klokken 23.00 tirsdag 1. februar.

Regjeringen vil komme med nye vurderinger senest 17. februar, og da er målet at de siste restriksjonene skal fjernes.