Tone (39) vil aldri glemme da alt ble stengt og alle ansatte permittert

Det sier Tone Halseth, daglig leder for opplæringsvirksomheten YSK AS, som har vært igjennom en tøff tid med nedstenging og permitteringer på grunn av korona. Samtidig har de videreutviklet tilbudet og fått viktig tilskudd fra stat og kommunen.