På søndag 19. juni stenges Steinkjerbrua og torget for trafikk som følge av oppriggingen til Steinkjerfestivalen, som starter neste torsdag. Tirsdag 21. juni følger resten av veistengingen i sentrum. Disse veiene vil da være stengt fram til festivalen er over.

I tillegg stenges Håkkadalsbrua onsdag 22. juni. Da skal asfalten på brua bli skrapet bort som forberedelse til en lengre stenging og vedlikehold. Den vil da være stengt fram til uke 33.

Vanligvis er det tre, kanskje fire aktuelle måter dersom man skal komme seg fra Nordsia til Sørsia, eller motsatt. Det er E6-brua, Steinkjerbrua, Håkkadalsbrua. De aller ivrigste kan ta turen over Byafossen og brua ved By brug.

Onsdag 22. juni vil to av disse mulighetene være stengt, noe som gjør E6-brua og den ved By brug som er de eneste aktuelle.

Konstituert leder for veg, trafikk og park i kommunen, Sigrid Belbo, forventer at det kan bli kaotisk.

– Det blir nok litt kaotisk ja, men jeg regner med at det må gå bra for én dag. Håkkadalsbrua må vedlikeholdes, og det må gjøres samtidig som skolene er stengt.

Den samme utfordringen vil nå sitt crescendo i august, da vil E6-brua bli stengt en kort periode for sykkelløpet Arctic Race of Norway, samtidig som Steinkjerbrua er stengt for martnan og det fortsatt vil være vedlikeholdsarbeid på Håkkadalsbrua.