- Vi har aldri hatt så mange turer på så kort tid, sier Andrea Rikstad Hagstøm, som er daglig leder i Nord-Trøndelag Bedriftsidrett.

Ti på Topp Steinkjer så dages lys i 2013, og siden har folk valfartet til de ti ulike turmålene. Det har blitt flere deltakere for hvert år. Årets utgave startet 2. mai, og én måned etter hadde folk gått 31.000 turer. Det har aldri skjedd før.

- I fjor ble det registrert nærmere 100.000 turer av rundt 4.000 deltakere. Kanskje slår vi den rekorden i år? sier Andrea Rikstad Hagstrøm.

Årets Ti på Topp-turer er:

Abrahamvollen

Kvamsåsrunden

Grønheia

Sandvassheia

Svarttjønna

Elveløypa

Oftenåsen

Sørfjellmyra

Krikaberget

Litlklumpen