Tema

fredag 29.05 2020

Rekrutteringsutfordringer i omsorgstjenestene

Kamp om sykepleierne

tirsdag 12.05 2020

Nå er det avgjort: Tunet bosenter avvikles

mandag 11.05 2020

Kommunens årsmelding 2019:

Slik endte Steinkjer med 32 millioner i pluss i regnskapet

lørdag 09.05 2020

Omkamp om Tunet bofellesskap

torsdag 30.04 2020

Massiv motstand mot den foreslåtte masterplanen i et samlet Verran

– Dette finner vi oss ikke i!

onsdag 25.03 2020

Mellom 50 og 60 har meldt seg til omsorgstjeneste

fredag 20.03 2020

Masterplan for helse- og omsorgstjenestene

Vurderer å bygge demenslandsby på Egge

tirsdag 17.03 2020

Leier korttidsplasser:

- Har allerede inngått avtale med Betania

fredag 13.03 2020

Steinkjer kommune vil kjøpe plasser på Betania

Må få hjem overliggere fra sykehuset 

fredag 06.03 2020

Mange i kø for å få plass på institusjoner innen eldreomsorgen i Steinkjer

Dusse (101) har stått på venteliste siden i sommer - i går fikk hun omsorgsplass

onsdag 19.02 2020

Ingen ledige sykehjemsplasser koster kommunen millioner

tirsdag 18.02 2020

Helsesjefen om framtidas helse og omsorg: Et stort felles sykehjem, mangel på rekruttering og sentralisering

.

fredag 13.12 2019

Trimsykkelen for eldre ble ingen suksess

tirsdag 10.12 2019

Økonomirapport Steinkjer kommune for oktober:

- Ser det ikke som mulig å levere et driftsregnskap i balanse

fredag 06.12 2019

Årets store julebord i Weidemannsalen på rådhuset

120 til bords

torsdag 26.09 2019

Oppvekst, helse og omsorg må spare inn 3,9 millioner

Ville ta fra sparekontoen

torsdag 19.09 2019

Leietakerne i omsorgsboligene på Vellamelen har ventet mange år på varme i gulvet

Gruer seg til vinteren

.

onsdag 18.09 2019
15

Utvider omsorgen på Linåsve gård i Sprova

mandag 12.08 2019

Jorunn og Kari ville bare ringe å si at de har det bra på Vellamelen

onsdag 03.07 2019

Sykefraværet innen omsorg i Verran tærer på kommuneøkonomien

Vikar for vikaren blir tredobbel pris

torsdag 13.06 2019

Slik blir det nye bofellesskapet ved Martenshagen

onsdag 12.06 2019

Verran: 7 millioner i minus

fredag 07.06 2019

Alarmerende tall på flere fronter:

Varsler flere endringer innen helse og omsorg

mandag 18.03 2019

Foreslår prøveprosjekt med økt grunnbemanning

fredag 22.02 2019

Dette kan bli hjemmetjenestens nye lokaler

torsdag 18.10 2018

Steinkjer kommune brukte Sødermann

tirsdag 16.10 2018

Foreslår å bygge om Dampsaga til bosenter

fredag 05.10 2018

Kristine inn i ny leilighet

fredag 31.08 2018

Tar støyten for byggerot

Fylkeskommunens rivenekt av Barnas hus forsinker bygging av omsorgsboliger for unge med nedsatt funksjonsevne. Det merkes ved avlastningsenheten.

fredag 08.06 2018

Barnas hus kan ende på museum

Før Martenshagen bofellesskap kan bygges må det verneverdige bygget på tomta vekk.

fredag 06.04 2018

– Vi vil ha eldresenter

Pensjonistlaget i Stod inviterte omsorgssjefen i Steinkjer for å høre hva hun har å si til planene om å rive deler av sykehjemmet i Stod, som i sin tid ble bygd mye takket være en kjempestor pengegave fra gammelsmeden i Stod.

«Margitstua» har blitt erstattet

Beboerne på helsetunet i Malm har igjen fått sitt eget rom hvor de blant annet kan ha ulike selskapeligheter.