Tema

torsdag 26.09 2019

Oppvekst, helse og omsorg må spare inn 3,9 millioner

Ville ta fra sparekontoen

torsdag 19.09 2019

Leietakerne i omsorgsboligene på Vellamelen har ventet mange år på varme i gulvet

Gruer seg til vinteren

.

onsdag 18.09 2019
15

Utvider omsorgen på Linåsve gård i Sprova

mandag 12.08 2019

Jorunn og Kari ville bare ringe å si at de har det bra på Vellamelen

onsdag 03.07 2019

Sykefraværet innen omsorg i Verran tærer på kommuneøkonomien

Vikar for vikaren blir tredobbel pris

torsdag 13.06 2019

Slik blir det nye bofellesskapet ved Martenshagen

onsdag 12.06 2019

Verran: 7 millioner i minus

fredag 07.06 2019

Alarmerende tall på flere fronter:

Varsler flere endringer innen helse og omsorg

mandag 18.03 2019

Foreslår prøveprosjekt med økt grunnbemanning

fredag 22.02 2019

Dette kan bli hjemmetjenestens nye lokaler

torsdag 18.10 2018

Steinkjer kommune brukte Sødermann

tirsdag 16.10 2018

Foreslår å bygge om Dampsaga til bosenter

fredag 05.10 2018

Kristine inn i ny leilighet

fredag 31.08 2018

Tar støyten for byggerot

Fylkeskommunens rivenekt av Barnas hus forsinker bygging av omsorgsboliger for unge med nedsatt funksjonsevne. Det merkes ved avlastningsenheten.

fredag 08.06 2018

Barnas hus kan ende på museum

Før Martenshagen bofellesskap kan bygges må det verneverdige bygget på tomta vekk.

fredag 06.04 2018

– Vi vil ha eldresenter

Pensjonistlaget i Stod inviterte omsorgssjefen i Steinkjer for å høre hva hun har å si til planene om å rive deler av sykehjemmet i Stod, som i sin tid ble bygd mye takket være en kjempestor pengegave fra gammelsmeden i Stod.

«Margitstua» har blitt erstattet

Beboerne på helsetunet i Malm har igjen fått sitt eget rom hvor de blant annet kan ha ulike selskapeligheter.