I 1992 ble det montert en moderne sentral for fasttelefoner ved Telesentralen i Steinkjer. Ola Joar Hembre var med og monterte sentralen den gang. 2. desember 2020 ble sentralen slått av - og det for godt. Det var Hembre som hadde "æren " av å slå av den. Dermed er mer enn 150 års telehistorie i Steinkjer over.


- Det var jeg, Stål Klæbu og Rolf Johansen som monterte den digitale telesentralen for fasttelefon den gang. Årsaken til at den ble slått av nå, er at det skal bygges kulturhus der. Sentralen hadde nok ikke forsvunnet nå, om det ikke var for det, men den ville uansett blitt faset ut etter hvert. Fasttelefonen vil bli borte, sier Ola Joar Hembre, som startet i Televerket i 1976. Han jobbet der i 30 år. Nå jobber han i Oneco. De har all drift for Telenor i Trøndelag.

Saler fulle av utstyr

I "gamle dager" var det saler fulle av teleutstyr i det gule telebygget - som ble tatt i bruk i 1958, og den grå murbygnigen like ved. Ifølge Stein Erik Nossum i Telenor, var det bare et 60 m2 stort rom med utstyr i telesentralen i Steinkjer da den ble slått av i desember.
- Det vil fortsatt være igjen litt utstyr der, men det vil ikke kreve mye plass. Du kan si at vi går fra 60 m2 - til 2 m2. Det er derfor ingen tvil om at en epoke er over i Steinkjer, men kundene vil ikke merke noen ting. Fasttelefonene som var knyttet til sentralen i Steinkjer er nå flyttet til Namsos.
Ola Joar Hembre sier det var abonnenter fra Steinkjer, Verran, Namdalseid, Flatanger, Inderøy og Snåsa som var knyttet til telesentralen i Steinkjer.

Gulbygget skal rives

Den nyeste delen av Telebygget i Strandvegen vil ikke bli revet. Det er der teleutstyret som er igjen står. Det er den gule, legendariske bygningen som skal rives i forbindelse med byggingen av nytt kulturhus i Steinkjer.
I januar 1982 etablerte Telenor seg også i Sjøfartsgata på Sørsileiret. Der var de til Telenor ble avviklet i Steinkjer i 2016.

Viktig for Steinkjer

Teleselskapet var en viktig bedrift og arbeidsplass i Steinkjer. For ca. 30 år siden (1990) hadde Televerket i Steinkjer mer enn 300 ansatte. 1990-tallet ble imidlertid preget av store organisatoriske endringer og betydelig nedbemanning. I 2016 ble de siste arbeidsplassene borte i Steinkjer, for ved årsskiftet til 2017 ble Telenor sin avdeling i Steinkjer lagt ned.

Ugifte damer fikk jobb der

Telegrafverket ble opprettet i 1855, og de hadde enerett til å bygge og drive telenettet og telekommunikasjonstjenestene (telegraf, telefon) i Norge. I Steinkjer hadde de avdeling helt fra 1864 til 2017. Det var slik at Telegrafene og telefonsentralene ble betjent av damer. Og ikke bare det; de skulle være ugifte (gjaldt fram til 1909), og kom ofte fra «kondisjonerte familier». Lederne derimot, de var menn. I Steinkjer var det bare mannlige ledere helt fram til 1993: Lederne i Televerket i Steinkjer var: Roald Amundsen (1969−1983), Arne Solem (1983-1985), Bjørn Krane (1985−1991), Trygve Kvernland (1992−1993) og Dagrunn Foss (1993−1996).

De var private

De første telefonanleggene i Norge var private. Men det kom tidlig lover og regler som regulerte den private telefonvirksomheten til avgrensede områder. Det var intensjonen at Telegrafverket skulle kjøpe opp de private selskapene. Det siste private teleselskapet ble kjøpt i 1974.