Tatt i 143 Km/t på E6 Løsberga – dømt til samfunnsstraff