Denne uken ble lærerstreiken, som har pågått siden juni, trappet opp. Mandag blir den trappet ytterligere opp, og lærere ved både Steinkjer ungdomsskole og Mære landbruksskole blir tatt ut. Fredag varsler Utdanningsforbundet at de trapper enda mer opp onsdag, og seks nye lærere blir tatt ut i streik denne dagen.

De seks lærerne er tatt ut fra Steinkjer videregående skole.

På Steinkjer videregående skole er allerede 59 lærere tatt ut i streik, dette antallet økes nå med elleve fra og med neste uke. Dermed blir det totale antallet 70 lærere i streik fra og med onsdag, dersom streiken ikke avsluttes.