(Trønderdebatt)

Per Sverre Rannem spør om vi har vurdert bærekraft og klimabelastning ved de mange transportetapper fra grisen slaktes i Steinkjer, og til ferdig produkt, dersom skjærelinja blir nedlagt.

Først av alt vil jeg takke for et viktig og riktig spørsmål. Bærekraftig produksjon og produkter står helt sentralt allerede i dag når forbrukere velger hva de vil spise. Gode vurderinger knyttet til bærekraft er viktige i arbeidet med å bygge en konkurransedyktig, bærekraftig og fremtidsrettet industristruktur. Derfor er svaret et tydelig ja på Rannems viktige spørsmål.

Les også

Nortura: Spørsmål til konsernstyret og konsernledelsen

Som artikkelforfatteren beskriver, er det mange faktorer som driver samfunnet i retning av mer bærekraftig drift. Blant annet vil EUs regelverk direkte påvirke oss i Norge. Men det er flere forhold som stiller krav til bærekraftig utvikling for Nortura og andre virksomheter. For eksempel vårt nasjonale regelverk, Norges internasjonale forpliktelser gjennom blant annet Parisavtalen og medlemskapet i EUs måle- og oppfølgingssystem for å nå 55 prosents kuttet i utslippet av klimagasser.

Like viktig som lover og reguleringer som påfører oss forpliktelser, er kravene forbrukerne stiller til maten de spiser. Eggene og kjøttet vi produserer vil bli underlagt de samme forventninger til bærekraft som all annen mat, og alle andre produkter vi spiser og bruker. Vi arbeider for at egg og kjøtt skal være en like viktig del av handlekurven også i fremtiden og at det står seg i konkurransen mot andre protein- og næringskilder.

Nortura arbeider derfor bredt med bærekraft. Både for å gjøre industrien vår mer bærekraftig, men også for å bidra til at bonden på en lønnsom måte skal komme seg igjennom omstillinger uten at det går ut over økonomien på gården.

Nortura mener at det røde kjøttet kan bli grønt og hører med i et balansert, sunt og bærekraftig kosthold.

Derfor står bærekraft helt sentralt i den videre industriutviklingen i Nortura. Norturas mål for veitransportene er å kutte utslippene med 80 prosent innen 2030. Derfor er svaret på spørsmålene fra Rannem et tydelig ja: Vi legger både forbrukeres forventinger, nasjonale og internasjonale lovreguleringer på bærekraftområdet til grunn for vår industristruktur. Et vesentlig poeng som ligger til grunn for vår fremtidige industristruktur er færre kjørte kilometer med lastebil.

Bærekraftig utvikling og lavere klimabelastning er grunnleggende for alle valgene vi tar nå og framover, også i vurderingen av fremtidig skjærevirksomhet i Steinkjer.