Tirsdag ble trygdeoppgjøret klart. Freddy André Øvstegård (SV) sier oppgjøret er dårlig nytt for alle som er avhengig av ytelser.

– Trygdeoppgjøret er dårlig nytt for alle som er avhengig av ytelser. Uføre og folk på arbeidsavklaringspenger kommer skjevere ut for hvert år, og rammes særlig av prisveksten på blant annet mat, sier Øvstegård (SV), som er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Tirsdag ble det kjent at grunnbeløpet i folketrygden økes med 6,41 prosent til 118.620 kroner. Det betyr at selv om prisveksten skulle ende på 5,4 prosent, slik regjeringen legger til grunn i revidert nasjonalbudsjett, vil pensjonistene komme ut av året med en solid økning i realinntekten.

Øvstegård mener regjeringen bør lære av fagbevegelsen.

– For å utjevne forskjellene trengs et kronetillegg i tillegg til bare prosentvise økninger av ytelsene. Dagens minsteytelser ligger langt under fattigdomsgrensa, da må nivåene målrettet løftes for å gjøre noe med fattigdommen.

(©NTB)