Onsdag 14. september klokken 12 klipper fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem snora og dermed er FV17-prosjektet i Steinkjer helt ferdig.

Nesten fire kilometer nybygd vei åpnes, skriver Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding om åpningen. Arbeidet startet i 2020 og veien åpnes før fristen.

«Arbeidet har gått som planlagtog framdrifta har vært god. Trøndelag fylkeskommune er også godt fornøyd med arbeidet som er gjort av entreprenøren» står det i pressemeldingen.

Bildeserie

Her blir det åpning før tiden! Se nyvegen fra lufta

Veien får fartsgrense på 80 km/t, og ingen avkjørsler går direkte ut på veien, og det er etablert et nytt kryss på Myrvang. Det er også veilys og den gamle veien vil ifølge fylkeskommunen brukes som «lokalvei» for Jådårbyggen. Dette mener fylkeskommunen gjør den nye strekningen til en trygg strekning og Jådåren tryggere for myke trafikanter.

Fakta


 • Lengde ny fv 17: Ca 4 km inkl ramper, kryss og busslommer
 • Vegbredde fv 17: 9,0 m, med forsterket midtoppmerking
 • Lengde ny lokalveg: 2,0 km
 • Vegbredde lokalveg: 4,0 m med møteplasser
 • Fjellmasser: 100.000 m3
 • Jordmasser: 180.000 m3
 • Støyskjermer: 570 m
 • Veglys: 100 stk
 • Kummer: 100 stk
 • Murer: 500 m2
 • Konstruksjoner: 3 stk
 • Boliger innløst: 3 stk
 • Hovedentreprenør: Arbeidsfellesskapet Kne-Røstad
 • Underentreprenør: 10 firmaer
 • Transportfirma: 10 firmaer
 • Rådgiver, planlegging: AsplanViak
 • Totalkostnad: Ca 200 mill. kr.

Kilde: Trøndelag fylkeskommune