(Inderøyningen)

Kriseledelsen i Steinkjer kommune har i kveld bestemt følgende:

* 5. – 10. stenger fysisk fra i morgen mandag 12. april og ut uka, og vi går over til opplæring hjemme

* Dette gjelder også videregående skole

* 1. – 4. trinn fortsetter på rødt nivå Det vil bli et tilbud (med fysisk oppmøte) til sårbare barn og barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner fra tirsdag 13. april. Dette gjelder ikke barn/elever som er i smittekarantene eller ventekarantene

* Barnehagene fortsetter på rødt nivå

* Nye smittetilfeller vil bli håndtert i henhold til gjeldende rutiner.

* Berørte enheter og innbyggere vil bli informert fortløpende om testing, smittekarantene og ventekarantene

Større kjøpesenter stenges med de unntak som følger av nasjonal covid-19- forskrift §16b, 1.ledd pkt a og b.

Alle utendørs anlegg stenges for all organisert aktivitet og frivillige ansamlinger på eget initiativ.

Kommunen oppfordrer alle til å begrense sin sosiale omgang til et minimum.