Steinkjer kommune vaksinerer alle 12–15 åringer der foreldrene har gitt samtykke i uke 37 (15.-17.09). Dette vil foregå på skolene (ungdomsskolene og 7. trinn på barneskolene).

– Vi vil samtidig gi tilbud til de foreldrene og lærere som ønsker vaksine. Skolene vil innhente samtykke og sende ut ytterligere informasjon inkludert tidspunkt for vaksinering, skriver kommunen videre.

De barna som er født i 2009 og ikke fylt 12 år på vaksinasjonsdagen, blir innkalt til vaksinering etter hvert som de fyller år. Foreldrene kan også selv bestille time til vaksinering på Helse-Norge, no

Kommuneoverlegen ønsker å fremheve Folkehelseinstituttet (FHI) sin presisering, og oppfordre foreldre med barn i denne aldersgruppen til å bidra med god informasjon til sine barn, og å samtykke til vaksinering: «Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen så de er beskyttet mot alvorlig forløp av sykdommen.»

Videre presiserer FHI:

Barn og unge 12- 15 år som har gjennomgått infeksjon, bør foreløpig ikke motta vaksine. De vil være godt beskyttet mot ny infeksjon og spesielt mer alvorlig forløp. Om barn og unge som har gjennomgått infeksjon trenger en vaksinedose vil bli vurdert sammen med den øvrige vurderingen om andre dose til 12 til 15-åringene. Er man usikker på om barnet har gjennomgått covid-19-infeksjon (ikke laboratoriebekreftet), kan en dose vaksine tilbys. Barn og unge 12 år eller eldre med alvorlig underliggende sykdom har lenge blitt tilbudt vaksine, og denne anbefalingen gjelder fortsatt. Denne gruppen skal ha et tilbud om 2 doser. Det kan være aktuelt med to doser for enkelte andre barn, for eksempel barn som bor i familier med sårbare pårørende eller som har andre åpenbare tilleggsrisikoer. Disse bør i hovedsak få et langt intervall på 8–12 uker.

FHI jobber med tilrettelagt informasjon som innen få dager vil være tilgjengelig. Innen den tid henviser vi til FHI sine sider.