Nå ber styre om en tilbakemelding fra sine medlemmer og de skal starte en utredning om en eventuell sammenslåing.

– Vi vet det er ulike meninger om hvorvidt næringslivet på Steinkjer vil være bedre tjent med å stå alene eller om vi vil være sterkere sammen med Innherred, skriver næringsforumet i en pressemelding.

De peker blant annet på stordriftsfordeler, og viser til at da Levanger og Verdal slo seg sammen sist høst, så ble lagt særlig vekt på fordelene med den interne drifta, påvirkningskrafta ved å være flere og flere ansatte. Steinkjer Næringsforening inviterer de om lag 200 medlemmene til å svare på en undersøkelse de har sendt ut på e-post.