Gå til sidens hovedinnhold

Steinkjer, Levanger, Verdal, Inderøy og Snåsa og Skatteetaten samarbeider for å stanse useriøse leverandører

En viktig del av kampen mot arbeidslivskriminalitet er å hindre at useriøse tjenestetilbydere og leverandører får oppdrag. Kommunene i Innherred og Skatteetaten har nå inngått en avtale som skal forebygge at slike leverandører får avtaler med kommunen, skriver Innherred innkjøp i en pressemelding.

Avtalen gjelder for kommunene som innkjøpere og byggherrer, samt for markedsplasser i kommunal regi. Dialog og kunnskapsutveksling mellom kommunene og Skatteetaten skal forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Som en del av dette vil Skatteetaten gi god opplæring i hvordan kommunene kan benytte seg av opplysninger om skatte- og avgiftsforhold til å danne seg et bilde av virksomheters seriøsitetsgrad. Opplysninger om skatt og avgift kan kreves både i forkant av kontraktsinngåelse og løpende i perioden. I et samarbeid som dette kan vi også se på om skatteetaten har mulighet til å hjelpe kommunene til å få inn gode rutiner for å holde useriøse virksomheter ute fra markedet, samtidig som at kommunene kan dele sin kompetanse som kan være nyttig erfaring for Skatteetaten. Disse fem kommunene kan også etterspørre bistand eller gi tips til Skatteetaten for gjennomføring av byggeplasskontroller eller sjekk av markedsplasser.

Les også

Økning i arbeidsgiveravgiften vil bety katastrofe for Follafoss-bedrifter

-Innherred Innkjøp er veldig glad for dette samarbeidet. Vi setter stor pris på et tett og godt samarbeid med Skatteetaten, da det kan være utfordrende å avdekke useriøse aktører og forhindre at de får tildelt kontrakter. Igjennom dette samarbeidet håper vi å få økt kompetanse for å unngå svart økonomi og arbeidslivskriminalitet, sier Hilde Melhus i Innherred innkjøp.

Skatteetaten er glad for samarbeidet med disse fem kommunene og mener det motvirker svart økonomi og a-krim.

– Skatteetaten har en betydelig innsats rettet mot arbeidslivskriminalitet, både gjennom kontroll og forebygging. Vi fokuserer ofte på kontroller og sanksjoner som virkemiddel for å redusere skatte og avgiftsunndragelser. Men det er like viktig å ta i bruk kraften til våre medspillere i samfunnet. I samarbeid med store innkjøpere som kommunene, kan vi bidra til at useriøse leverandører ikke får oppdrag. Derfor er slike avtaler et viktig virkemiddel i kampen mot a-krim, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.

Kommentarer til denne saken