Det er svært enkelt å være etterpåklok nå. Hva var det jeg sa?

Selvfølgelig måtte det gå slik det går nå. Steinkjers folkevalgte har latt seg forlede til å tro at det kan investeres uhemmet i nybygg uten å ta hensyn til risikostyring av blant annet eldrebølgen, nedgang i antall elever i barneskoler og påventede renteøkninger med mer. Alle varselslamper var godt påskrudd , men bremsemekanismen i lokaldemokratiet var ikke istand til å reagere, så skuta ble kullseilt på grunn. Der står vi nå. Steinkjer kommune har en kommunal gjeld eller er garantist på til sammen ufattelige 5000 millioner kroner! Renteøkningene ser ut til å ta alt fremtidig handlingsrom. Det nytter ikke å tro at vi kommer ut av dette varslede uføret uten betydelige, smertefulle kutt. Uansett hva som må til så blir det blytungt for mange, nå eller senere. Kulturhuset, fotballhallen og badeanlegget skulle bli det som skulle til for å bidra til attraktive bomiljø og tiltrekke seg blant annet flere innbyggere med barn for at overføringene fra staten til kommunen igjen skulle bli økende. Gamle og nye prognoser viser at det ikke kommer til å skje. Vi kan gjerne peke på våre politikere som syndebukkene til uføret, men det kommer ikke til å hjelpe noen ting. Det er tross alt vi som har valgt våre politikere, og det er vi som kommer til å måtte betale regningene for blant annet et nytt flott kulturhus med utrolige 4 kinosaler!

All ære til vår nye kommunaldirektør som er sitt ansvar bevist og tør å foreslå upopulære og bitre medisiner til tross for sterk motstand fra de folkevalgte. Vi alle må nok være forberedt på betydelige økninger av eiendomsskatten og også økninger av de fleste andre kommunale avgifter. Selv om det neste år er valgår og det kan være fristende å vente med upopulære tiltak - så fører det bare til utsettelse av å komme seg ut av gjørmehullet. Det blir bare tyngre å komme opp av gjørma når den har sugd seg skikkelig fast.

Når det er sagt så gleder jeg meg til å kunne besøke Dampsaga bad igjen og også det nye Kulturhuset når det åpner en gang til neste år. Ingen grunn å surmule i lengden over det som er besluttet og gjennomført. Det kommer ikke noe godt ut av. Men det hadde vært realt å ha fått vite tidligere hva alle investeringer til slutt fører med seg. Noen burde ha advart, noen burde ha visst!

Nå kan vi bare håpe på at historien fra i fjor gjentar seg også i år - nemlig med et stort resultatoverskudd ved årets slutt. Jeg legger merke til at det ikke sies noe om hvordan skatteinntektene så langt ligger an, i forhold til budsjett.