Noen kan ha fått inntrykk av at Steinkjer kommune foreløpig ikke kan ta imot asylsøkere fra Ukraina fordi det ikke er fastleger nok til alle her. Det er helt feil!
- Vi skal ta imot folk med åpne armer, men så langt har ikke Steinkjer kommune fått noen bestilling, som det heter, fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Bosettingen skjer via dem. Steinkjer kommune er klare til å bosette straks vi får beskjed, sier Johanne Rossebø, som er enhetsleder for Flyktningtjenesten i Steinkjer.

Steinkjer er på tilbudssida

Det er mange som har registrert at det har kommet flyktninger fra Ukraina til Levanger, blant annet. Tirsdag hadde NRK TV en sak om det. Det var imidlertid en kristen organisasjon som tok imot de flyktningene, ikke Levanger kommune. Samme dag hadde Trønder-Avisa en sak som flere har misforstått. Innledningsvis i saken sto det følgende om Steinkjer kommune: "Voldsomt engasjement for å hjelpe - men kommunen mangler en spesiell kompetanse. Videre skrev de at "Steinkjer kommune har sagt ja til å ta imot 130 flyktninger, men mangler nødvendig helsepersonell - spesielt fastleger". Det viser seg at det er mange som har misforstått denne saken.

Er klare til å ta imot

- Vi har riktig nok bare én lege i migrasjonsteamet, så det er for få, og vi har heller ikke nok helsesykepleiere, men vi skal gjøre så godt vi kan. Vi jobber med saken hele tiden; bygger tjenestene våre slik at vi skal være så godt forberedt som mulig når de kommer. Steinkjer kommune er klare til å bosette straks vi får beskjed, sier Johanne Rossebø - som onsdag ettermiddag ennå ikke hadde blitt kontaktet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
Foreløpig har Steinkjer kommune sagt at de skal ta imot 100 ukrainske flyktninger. De kommer i tillegg til de 35 flyktningene kommunen allerede har tatt stilling til å bosette i 2022.