Siden 2017 er det blitt stilt krav om at alle som søker om norsk statsborgerskap må ta Statsborgerprøven.

I Steinkjer var 24 personer oppe til kunnskapsprøven i samfunnskunnskap som skal måle kjennskap til grunnleggende historiske, sosiale, økonomiske og politiske forhold i Norge, samt kjennskap til grunnleggende plikter og rettigheter, og 96 prosent av disse bestå testen. Det er den høyeste prosentandelen i Trøndelag.

Til sammenligning besto 85 prosent av de som tok prøven på Verdal, mens i Trondheim var beståttandelen på 90 prosen.

På landsbasis derimot havnet Trøndelag med den nest laveste beståttandelen. Av 555 personer i Trøndelag besto 87 prosent testen. Det er det samme som i fylket Innlandet, og kun Nordland hadde lavere andel enn Trøndelag med 86 prosent.

Det er Direktoratet for høyere kompetanse og utdanning som utvikler prøven på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse i en pressemelding.

Prøven kan gjennomføres både på bokmål og nynorsk, og hele 99 prosent valgte å gjennomføre prøven på bokmål.