Det er med stor bekymring jeg leser kommunedirektørens forslag til budsjett.

Kommunedirektøren foreslår å legge ned 22 arbeidsplasser i Vidu. Dette er arbeidsplasser som er tilrettelagt unge som av forskjellige årsaker har fått en tøff start på voksenlivet. Mennesker som ellers ville stått utenfor arbeidslivet.

Er dette inkluderende?

Er dette økonomisk?

Nei.

Dette er et skritt tilbake når det gjelder forebygging og det å ta vare på alle innbyggerne i Steinkjer kommune.

Det å ha en jobb å gå til, ha fast inntekt, være en del av noe og det å få være med å bidra tilbake til samfunnet er viktig både fysisk og psykisk. Steinkjer SV ser først og fremst mennesket, vi arbeider for at de som allerede har en utfordrende hverdag også skal ha et meningsfullt liv i kommunen. Men vi ser også det økonomiske aspektet. Det må vi som politikere, vi må ha et budsjett i balanse. Men hva vil nedleggelse av arbeidsplassene i Vidu koste kommunen på lengre sikt? Hva skjer med de 22 som må gå? I jobben som aktivitør har jeg mang en gang vært i fare for å miste jobben min eller bli flyttet på innad i kommunene jeg har jobbet i. Man føler at jobben du gjør er uviktig og man kjenner på en utrygghet. Det tar på både mentalt og fysisk. Men jeg er et ressurssterkt menneske, voksen og trygg på meg selv. Dette er unge mennesker som uten Vidus arbeid vil falle utenfor, men nå blir en ressurs for kommunen. Vidu tilrettelegger med fagbrev som mål.

Uten denne tilrettelegginga og muligheten til å gå på arbeid og føle mestring vil vi kanskje se de unge i tallene fra sosialstønaden, rus, psykiatri og kriminalomsorgen.

De bidrar også godt i samarbeid med Steinkjer kommune, med tilsammen 15200 arbeidstimer i året for kommunen. Da med bla dekkhotell for kommunens biler, vaskeriet i Malm og vedlikehold av kommunens grøntareal i sommerhalvåret. Hvem skal gjøre de arbeidsoppgavene nå? Hva er den reelle innsparingen? Jeg vil skryte av daglig leder i Vidu Ragnhild Salomonsen som tar initiativ og kontakt med kommunedirektøren og oss politikerne for å få til videre samarbeid og et mulig større samarbeid i 2023 for å hjelpe kommunen å tenke annerledes, få til innsparingen på 1,2 mill og redde arbeidsplassene for sine ansatte.

Steinkjer SV er imot nedleggelsen av arbeidsplassene i Vidu og vil jobbe videre med å finne inndekning på andre måter.