Dette orienterte hun formannskapet om torsdag formiddag 21. januar, etter at hun selv var orientert av kommuneoverlege Sunniva Rognerud.

– Jeg understreker at dette gjelder om alt går som planlagt. sa Austheim.

Vaksineringen av innbyggere over 85 år er i full gang hos fastlegene i Steinkjer. Legekontorene har lister over hvem som skal vaksineres. Når massevaksineringen starter, skal den utføres på Helse- og beredskapshuset.

– Når massevaksineringen starter og innbyggere over 18 år, kan vi vaksinere opp til 1000 personer hver dag på hverdagene, og 750 i helgene. Om alt går som planlagt, vil vi da være ferdig med vaksineringen til påske. Vi har gode planer på dette, sa Kommunedirektøren.

Beboere på Kvam bosenter foreløpig har ikke blitt vaksinert på grunn av smitteutbruddet som var der.

– Nå har vi ikke hatt nye utbrudd på Kvam på en god stund, og i hele kommunen på to dager. Så beboerne på Kvam vil bli vaksinert i nærmeste framtid, sa Austheim, som samtidig oppfordret steinkjerbyggen til å fremdeles å være restriktive med å besøke sykehjem og bosentre.

Steinkjer-byggen kan være ferdig vaksinert til påske – kan vaksinere 1000 personer hver dag