Klokken 11:30 redegjorde statsminister Erna Solberg for Stortinget hvordan regjeringen ser for seg gjenåpningen av samfunnet. Det var mange som håpet at regjeringen skulle legge frem konkrete datoer for gjenåpningen. De la ikke frem bestemte datoer, heller at det er smittesituasjonen, kapasiteten i helsevesenet og vaksinasjonen ligger til grunn.

– Hvis alt går etter planen med vaksinene, så vil alle som har fylt 18 år fått tilbud om vaksine innen juli, sa Erna Solberg på redegjørelsen.

Dette er planen

Regjeringen planlegger at samfunnet åpnes gjennom fire trinn. Skoler og barnehager følger trafikklysmodellen og det blir gjort lokale vurderinger underveis. Dette er de fire trinnene:

1: Komme tilbake til de reglene vi hadde før påske.

 • Det vil være mulig å være på universiteter, høyskolen og fagskoler med forsterkede smitteverntiltak.
 • Det vil være tilgang til lesesaler og bibliotek. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter.
 • Maks ti personer på innendørs arrangement. 50 personer på idrettsarrangement for deltagere under 20 år. Inntil 100 personer på arrangement innendørs med faste tilviste plasser. Utendørs er grensen 200.
 • Voksne kan drive organisert trening utendørs dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Barn i barnehage og skole kan ha besøk fra egen kohort.
 • Skjenking med mat frem til klokken 22.
 • Hjemmekontor for de som har mulighet
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Fraråder reiser til utlandet.

2:

 • Økt fysisk undervisning og økt bruk av jevnlig testing på universitet, høyskoler og fagskoler. Registrere de som er til sete.
 • Barn og unge under 20 år kan delta på arrangement som samler deltagere fra samme kommune inntil 100 personer. Voksne bør ikke drive med organisert aktivitet med flere enn 20 personer inne og ute.
 • Kan ha inntil 10 gjester hjemme. Avstand bør overholdes.
 • Innslipp- og skjenkestopp ved midnatt. Ikke krav om matservering.
 • Innlandsreiser kan gjennomføres.
 • Inntil 20 personer på offentlig sted. Heller arrangere utendørs enn innendørs.
 • Reiser til utlandet frarådes. Åpner for arbeidsreisende og utvidet adgang for familiebesøk.

3:

 • Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer innendørs og utendørs på tvers av kommunegrensene.
 • Kan ha 20 gjester på besøk. Råd om avstand bør ivaretas.
 • Skjenkestopp oppheves.
 • Inntil 50 personer på offentlig sted.
 • Åpner for reiser, men fortsatt karantene og krav om testing av de som kommer inn i landet.

4: Mye tilnærmet normalt. Da er vi tilbake til hvordan det var i sommer. Fortsatt krav til at man tar hensyn til smittevern.

Disse trinnene kan bli endret og reversert dersom ikke tallene går som forventet. Trinnene vil raskest kunne gjennomføres med tre uker mellomrom.

Regjeringen håper å ha gjennomført de tre første trinnene innen utgangen av juni.

De vaksinerte kan få et koronapass, slik at de kan bevege seg friere rundt.

Se redegjørelsen nedenfor: