Statens vegvesen hadde onsdag kontroll på E6 ved Rungstadvatnet nord for Steinkjer. De kontrollerte 36 biler hvorpå syv fikk kjøreforbud eller ble avskiltet på stedet.

De kontrollerte til sammen 420 biler for å se om folk brukte bilbelte. Alle satt godt fastspent bortsett fra fra én. Personen fikk med seg et gebyr på 1500 kroner.

En lettmotorsykkel kjørte uten støydemper, noe som førte til bruksforbud.

Vegvesenet kontrollerte lette og tunge kjøretøy, samt at de hadde bilbelte-kontroll.