- Russlands invasjon av Ukraina har sjokkert en hel verden. Det berører oss alle, også som menigheter og som nasjonalt kirkelig fellesskap i Norge. En markering med kirkeklokkene vil være et sterkt uttrykk for solidaritet med dem som lider i Ukraina og dem som flykter fra krigens redsler, og en påminnelse og invitasjon til å be om fred og rettferdighet for Ukraina og for Europa, sier Oddleiv Gulstad, som er kirkeverge i Steinkjer.


Oppfordringen om å ringe med kirkeklokkene kommer fra Den norske kirke - og er i tråd med Regler for bruk av kirkens klokker §11 siste punktum.
- I Steinkjer blir det klokkeringing i syv minutter i kirkene der det er gudstjeneste den dagen. Søndag 13. mars vil det derfor ringe fra kirkeklokkene i Steinkjer og Forr kirke. Klokkene vil ringe i sju minutter, sier Oddleiv Gulstad.