Sist Solbjørg Musum kalte inn til gravplassdugnad på Egge, var i 2018. Etter å ha bodd noen år i Stavanger, er hun nå tilbake, og tok straks på seg rollen som dugnadsgeneral igjen.

– Jeg har, siden jeg var med på disse dugnadene i 2009, laget en liste over folk som har vært med. Da jeg tok fram de tre arkene nå, så jeg at faktisk halvparten av dem var falt fra, forteller hun.

Dugadsfolket dør rett og slet ut.

Tirsdag 3. mai er det tiden for ny dugnad, og Musum ber om å få se nye fjes på Egge.

– Vi som er igjen blir jo ikke noe yngre, innser Solbjørg Musum.

Mange blomster

Egge er først ute med årets gravplassdugnader i kommunen. Tirsdagen består av en formiddagsøkt og en ettermiddagsøkt.

– Ved siden av å stelle graver og plante på dem, skal vi fjerne vinteren. Løv, kvister, rusk og rask skal bort fra de store fellesområdene. De som er ansatt på gravplassadministrasjonen rekker ikke å ta denne jobben, sier Musum.

Om du ser litt nøye etter når du går forbi Egge gravplass, henger det noen blomsterkasser ute. Tidligere er det plantet en hekk, og for noen år siden kom det opp nye jernporter og benker. Dette er penger fra blomsterfondet til Egge gravplass.

– Bare i år har vi fått inn penger fra fire ulike bisettelser. Mange pårørende velger at det gis til blomsterfondet i den aktuelle kirken, og dette bruker vi til å forskjønne området, sier 76-åringen.

Stopper og plukker

Dersom dere skulle se en spreking som steller med blomster eller rydder på Egge gravplass en formiddag, er det med stor sannsynlighet Solbjørg som er i gang.

– Jeg går ofte tur forbi her. Da bruker jeg å stoppe for å gjøre noe småtteri. Det er jo mye hyggeligere å se på en velstelt gravplass, enn en som ikke er det, mener dugnadsgeneralen, som også kommer med en garanti:

– Jeg kan garantere at dette er meget hyggelig. Det er sosialt og vi gjør noe fint sammen.