Etter at regjeringen søndag kveld strammet inn som følge av økende smitte, blir det en litt annerledes skolestart denne uka. Reglene er imidlertid forskjellig for de ulike skolenivåene.

- For studentene på Nord universitet blir det i første omgang digital undervisning. Det åpnes ikke for fysisk undervisning på campus før tidligst 18. januar.

- For elevene på videregående blir det også digital undervisning, etter at det ble innført rødt nivå. Trøndelag fylkeskommune legger opp til at hver enkelt skole organiserer dette på den måten som passer best for dem. Steinkjer videregående la søndag kveld ut følgende melding til elevene:

Elevene har hjemmeskole i morgen, mandag 4.1. Elevene skal ikke møte fysisk på skolen. Lærer er digitalt tilgjengelig for sine grupper etter timeplanen. Elevene må logge seg på Canvas. Kontaktlærere vil kontakte sine elever for å informere om hva som skal skje i resten av perioden. Rødt nivå betyr i praksis at ikke alle elever kan være på skolen samtidig. Vi trenger morgendagen for å få alle detaljer på plass.

- Ungdomsskolene er også på rødt nivå, men her skal elevene møte på skolen - med følgende begrensninger:

Elevene følger sine kohorter i alle fag. De kan i enkelte fag få digital undervisning i klasserommene.

Det blir begrensninger i enkelte fag for å minske antall kontaktpunkt og ikke blande kohorter. Kroppsøving vil eksempelvis foregå uten bruk av dusj/garderobe. Renhold blir forsterket i henhold til allerede utarbeidede planer. Foreldre som er innkalt til møter på skolen i perioden før 19. januar avventer beskjed fra skolen om møtet blir gjennomført som planlagt eller ikke.

For elever som benytter skoleskyss, oppfordres det som før til å sitte sammen med søsken eller elever fra samme kohort. De foreldrene som har anledning til å kjøre elevene til skolen, oppfordres til å gjøre det.

- Barneskolene er fortsatt på gult nivå og følger samme smittevernrutiner som før jul.