Hele 21 av 25 eliteokser fra mai 2021 er nye. Blant dem er oksen Skjelva fra Skjelva melk og kjøtt på Sparbu. Han er født på Sparbu 17. oktober i 2019. Utkjøring av sæd fra oksene starter fra og med 18. mai, og er ute hos alle inseminører i løpet av en 6-ukers periode fra utkjøringen starter.

Det var mange gode okser å velge blant denne gangen, skriver Geno i en pressemelding.

Stor anerkjennelse for oppdretter

For oppdretterne er det en stor anerkjennelse å få levere en NRF-okse som blir valgt ut som eliteokse av Geno. Oppdrettere av NRF-eliteokser mottar avlsdiplom fra Geno. Avlsdiplom blir tildelt én gang per okse og overrekkes fortløpende etter at oksen er vedtatt brukt.

Utvalget skjer kun fire ganger i året og den aller beste NRF-oksen gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten.