Gå til sidens hovedinnhold

Skivebom av Anton Rikstad

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Trønderdebatt)

Anton Rikstad stiller i T-A 15. juni spørsmål om Statens Naturoppsyn (SNO) har blitt for ivrig i tjenesten. Dette belegger han med to overtredelser som SNO har anmeldt.

Etter å ha jobbet innen miljøforvaltningen i godt og vel en mannsalder, er det oppsiktsvekkende hvor lite Anton Rikstad har fått med seg. Jeg jobbet selv i SNO i en årrekke, og jeg kjenner meg på ingen måte igjen i verken hans beskrivelse eller hans forståelse av hvordan statlig forvaltning er oppbygd.

Les også

Har Statens naturoppsyn (SNO) blitt for ivrig i tjenesten?

Det er ikke Statens Naturoppsyn som har laget eller vedtatt de reglene de håndhever, det er det våre folkevalgte som har gjort. Det er ikke Statens Naturoppsyn som har ilagt disse bøtene, det er det politiet som har gjort iflg. de oppgaver de er pålagt. Kritikken bommer like mye på målet som det ville vært å kritisere politiet for de fartsbøter eller promilledommer folk blir idømt.

Anton Rikstad var tidligere en innbitt forkjemper for sjøauren og dens overlevelse. Den tidligere fiskeforvalteren har flere ganger stått fram med sin bekymring for den negative utviklingen sjøauren opplevde. Han har også deltatt aktivt for å få på plass en god forvaltning av anadrome fiskeslag i Trondheimsfjorden, og det s.k. nedsenkingspåbudet er ett av mange tiltak for å berge sjøaurebestanden.

Forskning har vist at Trøndelag har opplevd den største nedgangen av sjøaure i Norge, her var bare seks prosent av bestandene i god tilstand. 54 prosent var i dårlig, eller i svært dårlig tilstand. Det er mange årsaker til denne utviklingen, og overfiske er en av dem. Det er altså i denne konteksten Anton Rikstad udokumentert påstår at åttiåringen «hadde nesten aldri fått aure.»

Lundleiret fuglefredningsområde ble vernet i 2003, og forskrift med kart oppbevares bl.a. hos Steinkjer kommune og Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen). I tillegg er grensene inntegnet på de kart vi alle har på våre smarttelefoner.

Jeg kan også forsikre om at det det både ble og blir brukt mye ressurser på veiledning og informasjon i SNO.

Bomskuddet er altså at Anton Rikstad velger å skyte på pianisten i stedet for komponisten.

Kommentarer til denne saken