Skal møte sykehusdirektøren på fredag om ambulanseberedskapen i Malm