I Steinkjeravisa 6. mai kan vi lese at Steinkjer kommune hittil i år har brukt nesten 1,6 million på overliggere på sykehuset. Dette er utskrivingsklare pasienter som kommunen ikke har plass til hverken i sykeheimer, bosenter eller i egen bolig.

Man har vedtatt å legge ned nesten alle bosentrene i kommunen og i sykeheimene er køene hvertfall ikke mindre enn før. Hva er det som gjør at man ikke skjønner at folk som har behov for sykehusbehandling en dag skal tilbake? Er det umulig å tilrettelegge for at disse pasientene skal få et tilfredsstillende botilbud i kommunen, eller tenker man sånn at disse pasientene er sykehuset sitt ansvar?

Det er hvertfall ikke godt å si hva som er tankegangen og om man evner eller vil se lenger fram enn nesa peker.

Hva om Steinkjer kommune kunne snudd litt på flisa nå når vi har fått nye flotte bygg og fler er underveis, hva om man i neste omgang kunne blitt en foregangskommune på omsorg. Hva om man kunne bygd like flotte bosenter, sykeheimer, trygghetsboliger og økt bemanningen i disse. Om man bare kunne venta litt med å starte denne nedlegginga, ja kanskje man kunne fått et annet resultat enn at kommunen, om trenden fortsetter kommer til å bruke over 6 mill på overliggere på sykehus i år.

Rødt gikk klart mot dette vedtaket og har advart mot at nettopp dette kom til å skje. Så får de ta ansvaret de som ikke klarte å se galskapen.