Satt opp ulovlig på Skåtangen: – Det er min feil, gapahuken skal fjernes

På Skåtangen i Paradisbukta kom det i høst opp en gapahuk ved rasteplassen som har vært der i mange tiår. Nå viser det seg at den er satt opp innenfor Lundleiret fuglefredningsområde.