I anledning Samefolkets dag i dag, 6. februar, ble det holdt samisk gudstjeneste i Egge kirke.

Per Jostein Johansen var prest, og Oddvar Andersen var medliturg. Tekstleser for dagen var Jonhild Jåma.

Alteret i kirka var pyntet med samiske flagg, og flere av deltakerne på gudstjenesten stilte i kofte.