SalMar må utsette endelig investeringsbeslutning på Tjuin

Må avvente godkjenning fra Norges Vassdrags- og energidirektorat - NVE